Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30
Zarządzenie Nr VII/333/2016 Burmistrza Zabłudowa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zapytanie ofertowe - Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Zabłudów

Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych, schroniska i noclegownie na terenie woj. podlaskiego

Protokół otwarcia ofert. Dot. zapytania ofertowego - Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Zabłudów.

Zapytanie ofertowe - Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Zabłudów

Uchwała XIII/107/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabłudów na rok 2016.

Zarządzenie VII/294/2016 Burmistrza Zabłudowa z dnia 22 września 2016 roku w sprawie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
1 do 10 z 66