Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Realizacja zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym i działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Tytuł zadania publicznego: Uśmiechnij się jutro będzie lepiej

Termin realizacji zadania publicznego 01.04.2017 - 30.06.2017 r.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Protokół otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy Zabłudów na okres 2017-2019

Zarządzenie Nr VII/333/2016 Burmistrza Zabłudowa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zapytanie ofertowe - Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Zabłudów

Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych, schroniska i noclegownie na terenie woj. podlaskiego

Protokół otwarcia ofert. Dot. zapytania ofertowego - Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Zabłudów.

Zapytanie ofertowe - Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Zabłudów

Uchwała XIII/107/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabłudów na rok 2016.
 
1 do 10 z 70